אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית
אהיה אשר אהיה, אבני החושן, שנים עשר השבטים, אמנות יהודית
אהיה אשר אהיה, אבני החושן, שנים עשר השבטים, אמנות יהודית

אבני החושן

"וְעָשִׂיתָ חֹשֶׁן מִשְׁפָּט מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב כְּמַעֲשֵׂה אֵפֹד תַּעֲשֶׂנּוּ

 זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ."

(שמות, פרק כח, פסוק טו)

חושן – חוֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט, הוא אחד משמונת בגדי הכהן הגדול.
החושן היה בצורת ריבוע בעל צלעות שוות.

אריג רקום מחוטי זהב תכלת וארגמן, תולעת השני.
על האריג שובצו 12 אבנים בתוך משבצות זהב.

משמעות עצומה יוחסה לבחירת אבני החושן.
האבנים שערכן החומרי היה רב הן היהלום והאדם. ספיר וברקת. אחלמה ואופל.
כל האחרות נחותות מהן מבחינה זו.. מה שמבהיר את סיבת הבחירה.
סגולותיהן וכוחן האנרגטי זה העיקר. כל אחת לחוד וביחד כולם,משקף את האיחוד של בני ישראל.
שונות במהות, כולן יחד מתפקדות למען זהות אחת.
לכל אחד האבן המיוחדת שלו, החיזוק במימוש ייעודו.

האבנים היו מסודרות בארבעה טורים ועל האבנים היו רשומים שמות השבטים – שבט אחד על כל אבן.
על החושן נחקקו גם המילים אברהם יצחק יעקב שבטי ישורון, כדי שכל 22 האותיות תופענה על החושן למימוש תפקיד "האורים והתומים".
"על אודם היה כתוב אברהם יצחק ויעקב ראובן, על פטדה היה כתוב שמעון, על ישפה היה כתוב בנימין שבטי ישורון".
ומכוח אותם שמות יאירו האותיות מאבני החושן אל עיני הכהן השואל במשפטם.
אבני החושן ושמותיהם היו על ליבו של הכהן הגדול.
כך שכל שבטי ישראל והבורא יזכרו וידעו שהם בלבבו.
האורים והתומים הופכים את החושן לחושן המשפט.
התקשור בין הכהן הגדול אל הבורא.

"וְהָיוּ עַל לֵב אַהֲרֹן בְּבֹאוֹ לִפְנֵי ה' וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת מִשְׁפַּט בְּנֵי

יִשְׂרָאֵל עַל לִבּוֹ לִפְנֵי ה' תָּמִיד.וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

בְּחֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט עַל לִבּוֹ בְּבֹאוֹ אֶל הַקֹּדֶשׁ לְזִכָּרֹן לִפְנֵי ה' תָּמִיד"

ראובן - אבן אודם

אבנים בנות זמננו המיוחסות לאודם הן: רובי| קרנליאן | קרניול| סרד

"ומה שניתן אבן אודם לראובן, על שם שהאדימו פניו בחטא בלהה כשבלבל יצועי אביו והודה. והאבן הזאת נקראת רוּבּי"ן וגדל בים, והוא אדום בתכלית ותרגום אונקלוס סמקן ולזה נקרא אודם לפי שמראהו אדום כדם. וסגולתו שכל אשה שנושאתו אינה מפלת לעולם וטוב למקשה לילד, ואם שוחקין ומערבבין אותו באכילה ושתייה יועיל הרבה להריון כדודאים שמצא ראובן שהם דמות אדם. ועל כן נקרא אודם, ונכתב אדם חסר וי"ו להורות על אדם, שהמקרא יורה עצמות האבן (שנקרא אדם) והמכתב יורה על פעולתו. ועל זה היה ראובן מפותח על אודם."

אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית
אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

שמעון – אבן פטדה

אבנים בנות זממנו המיוחסות לפטדה הן: טופז – קרנליאן קרניול – סרד

"שמעון מפותח על פטדה, והיא ירקה ככרתי ותרגום אונקלוס ירקן ונקרא פראשמה. ונתנה לשמעון על שם שהוריקו פניהם פני זמרי וכן כל מי שחטא משבט שמעון בחטא מואב, ואמרו חז"ל סימן לעברה הדרוקן. וסגולתה שמקררת את הגוף. ועל כן מצויה בארץ כוש שהם חמים ושטופי זמה וצריכים אליה לקרר אותם, וזהו שאמר לא יערכנה פטדת כוש, לפי שהיא מצויה בכוש יחס אותה לכוש."

לוי – אבן ברקת

אבנים בנות זמננו המיוחסות לברקת – אמרלד – גארנט-אגת – ספינל

"לוי מפתח על ברקת, והיא קַּרבוֹנְקְלָ"א ונקראה כן על שם שנוצצת כברק ומאירה כנר ותרגם אונקלוס ברקן. ונקראת אקדח שנאמר: ושעריך לאבני אקדח, על שם שקודחת כגחלת והוא מלשון קודחי אש וניתנה ללוי על שם ששבט לוי היו מאירים בתורה, שנאמר: יורו משפטיך, ומשה שהיה משבט לוי כשנולד נתמלא הבית אורה, וגם קרן אור פניו שנאמר: חכמת אדם תאיר פניו. וסגלתה שהיא מחכימת פתי ומאירת עינים, מלבד מה שמשתמשים בעצם גופה כמו בנר, ואומרים שאם שוחקין אותה ומערבין במאכל ובמשתה יועיל הרבה להחכים ולפתוח את הלב."

אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

יהודה- אבן נופך

אבנים בנות זמננו המיוחסות לנופך הן: אזמרגלד – אמרלד-בריל-גראנט -טורקיז

"יהודה על נופך, והוא מראקד"י ובלשון ערבית זמור"א והתרגום הכולל של שתי הלשונות: אִזְמָרֵגְדִּין. והיא ירוקה ככרתי על שם שהוריקו פניו במעשה תמר ונתגבר על יצרו והודה, והוריקו פניו גם כן על שחשדו אביו על יוסף, שנאמר: חיה רעה אכלתהו. וכשברך לבניו אמר לו מטרף בני עלית, אז נעשו פניו זכים ומבהיקים כנופך הזה שהוא מבהיק. וכתיב ביהודה ידך בערף אויבך, וסגלתה שכל מי שנושאה הופכים לו ערף, ולכן נקרא נופך."

יששכר- אבן ספיר

אבנים בנות זמננו המיוחסות לספיר הן: לפיס לזולי

"יששכר על ספיר, והיא מראה תכלת, לפי שהיו גדולים בחכמת התורה, שנאמר: ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, ולוחות התורה על סנפירינון היו, וכן מצינו במתן תורה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וידוע שנפש בעלי התורה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד שכתוב בו כמראה אבן ספיר דמות כסא. והתכלת צבע של ענוה ושפלות לא גאוה אדמימות וירקות. וסגולתה להאיר העיניים ולכן מעבירים אותה על העינים, וכן התורה מאירת עינים, והאבן הזו תועיל לכל כאב ונפיחה בכל מקום שתהיה בגוף וכן התורה מרפא לכל הגוף וכדברי רז"ל חש בראשו יעסוק בתורה."

אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

זבולון- אבן יהלום

אבנים בנות זמננו המיוחסים ליהלום: קוורץ

"זבולון על יהלום, ונקראת פִּירְלָ"א בלעז, והיא לבנה, על שם שהכסף לבן והוא סימן לעושרו של זבולון, שנאמר: זבולן לחוף ימים, והיא מצליחה בפרקמטיא וסגלתה שמביאה שינה על האדם, שנאמר הפעם יזבלני אישי."

דן- אבן לשם

אבנים בנות זמננו המיוחסות ללשם הן: ענבר-טורמלין- סיטרין

"דן על לשם, ונקרא אטופסי, ובו פרצוף אדם מהופך על שם שהפכו שבט דן את הקערה על פיה, והפכו לשם לסמל בפסל מיכה. וכתיב בספר יהושע בחילוק הארץ ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם, שהוא עיר מארץ ישראל."

אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית
אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

נפתלי- אבן שבו

אבנים בנות זמננו המיוחסות לשבו הן: אגת אפור אמטיסט

"נפתלי על שבו, ונקרא טוּרְקִיזָ"א, והפרסיים מתמידים לנושאה. וכן תרגומו טַרְקִיָּא (יוד דגושה) וסגלתה שמושבת האדם על הרכב ומצלחת אותו בעניין הרכיבה כל ימיו ולכן נקרא שבו, ועל שהיא מחברת אותו אל הרכב נתנה לנפתלי שהוא לשון חיבור על שם נפתולי אלהים נפתלתי."

גד- אבן אחלמה

אבנים בנות זמננו המיוחסות לאחלמה הן: אחלמה אמטיסט

"גד על אחלמה, ונקרא קרישטל, ולכן תרגם אונקלוס עין עגלא לפי שהקרישטאל מצויה הרבה אצל בני אדם והכל מכירין אותה, כך שבטו של גד היו מרובים והרוגיהם ניכרים, שנאמר: "וטרף זרוע" וגו'. וסגלתה שמחזקת הלב שלא ירך בלכתו למלחמה ולזה נקראת אחלמה מלשון חוזק, שנאמר: "ותחלימני והחייני"

אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית
אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

אשר- אבן תרשיש

אבנים בנות זמננו המיוחסות לתרשיש הן: קריזולייט אקוומרין

"אשר על תרשיש, ונקרא קריאוליק. וגונה כגטו השמן. וסגלתה לעכל המאכל, וכל שכן למי ששוחקה ומערבה במאכלו, ונעשה בזה עב ושמן שנאמר מאשר שמנה לחמו."

יוסף- אבן שוהם

אבנים בנות זמננו המיוחסות לשוהם הן: אגט שחור – אוניקס שחור עין החתול

"יוסף על שוהם, ונקרא אוּנִקלִ"י. סגלתה לתת חן לאדם בעיני כל רואיו, ונקראת שוהם ויש בה אותיות השם, על שם ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויתן חנו, והנושאה בבית המלכות תועיל ודבריו נשמעים."

אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית
אבני החושן, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

בנימין- אבן ישפה

אבנים בנות זמננו המיוחסות לישפה הן: בריל- הליודור- אוליבין- פנינה- אופל

"בנימין על ישפה, והיא כלולה מגונים הרבה אדמה שחורה ירוקה. וסגלתה לעצור הדם, ונתנה לבנימין לפי שנשתנה לבו לגונים הרבה, וחשב מחשבות במכירתו של יוסף אם יגלה הדבר לאביו אם לא ואף על פי כן נתגבר על יצרו והיה מעצר לרוחו ולא גלה לאביו, כמו שעוצרת את הדם, ונקרא ישפה שתי מלות יש פה, וזה יורה מעלתו שאף על פי שהיה לו פה והיה לו לגלות שתק ולא גלה (ע"כ דברי רבינו בחיי)"