אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

אוסף ה -

דף אחד שנשאר מספר עתיק וקדוש.
דף אחד מתוך ספר שלם, שאינו בנמצא.
תיעוד של שער, שרצה לעבור לדור הבא.