אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא

דיאלוג השם והשכינה

ישראל קראתי לכם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים.

אני אמרתי, אלהים אתם.

השכינה: חטאתי לפניך, והייתם כ-אלהים השיאני הנחש.

נחפשה דרכנו ונחקרה.

השם: חרוטים הם הדרכים, הלא את תורתי נתתי לכם.

השכינה: ואת לב הכסיל לשמאלי המחשיך את עיניי ונעשה לנו שם.

השם: קולך ערב ומראיך נאוה.

השכינה: וכי זה בידי? הלא מעפר יצרתני , יצרי משועבד לרצונות היצר ולבו רק רע כל היום.

לכאן גירשתנו.

השם: את אשר יאהב השם, יוכיח.

לעתיד לבוא אני בכבודי אתהלך בינכם.

בעולם הזה בחרתי, לי כל הארץ.

השכינה: ארץ אכול ושתו כי מחר נמות. מדינה של גיהנום , דינים ומשפטים וכל איש הישר בעיניו יעשה.

השם: אם לא בריתי יומם ולילה חקת שמים וארץ לא שמתי.

השכינה: והגיתי את תורתך יומם ולילה, ועשיתי צדק ומשפט, שערי שמים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח?

השם: אנכי הסתר אסתיר פני, עד לבוא העת.

השכינה: תמציא לנו מחילה, הוציאנו ממסגר נפשנו, ולב חכם לימינו יחבור ללב אחד בתוך עמו.

השם: הנגע בכם, נגע בבבת עיני, איזהו גיבור הכובש את יצרו.

אני השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה.