אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

א- הבה

משמותיו של הקדוש ברוך הוא
הדפסת דיו על עור טבעי
גודל 20/40

500