אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

מזמור לדוד

1,200