אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

מתלה לתיק ובו ספרו של חפץ חיים דרך ברורה

גודל: ס"מ 50×70

650