אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

צלחת ירושלים על עור ומתלה עור

גודל: ס"מ 10×20,5

180